Fundering huis of aanbouw

Welke fundering is het meest geschikt voor uw huis of aanbouw?

Een fundering is eigenlijk het fundament van een gebouw of constructie. Een fundering zorgt voor een gelijke gewichtsverdeling van de gehele constructie over de ondergrond. Het is daarnaast wel belangrijk om te weten of de ondergrond voldoende draagkracht heeft. Is de draagkracht onvoldoende en mocht hier geen of onvoldoende rekening mee worden gehouden dan kan er scheefstand ontstaan. Het is dus aan te raden eerst na te gaan of de ondergrond horizontaal gezien een gelijkmatige gelaagde ondergrond heeft en of de draagkrachtige laag dik genoeg is. Daarnaast speelt de grondwaterstand ook een belangrijke rol. Aan de hand van deze punten kan de meest geschikte fundering worden gekozen. Om u meer inzicht te geven bij het kiezen van de meest geschikte fundering kunt u bodemonderzoek laten doen.

Er zijn verschillende soorten funderingen die toegepast kunnen worden. Een vorm hiervan is fundering op staal, ook wel rechtstreekse fundering genoemd. Deze methode wordt het meest toegepast waar de draagkrachtige laag niet te diep in de ondergrond ligt. De zachte bovengrond wordt verwijderd en op de nu zichtbare vaste ondergrond kan de fundering met staal worden geplaatst. Funderingsbalken dienen breder te zijn dan de dragende muren die de fundering gaat dragen. Dit zorgt voor een goede gewichtsverdeling. Hoe breder de draagmuur, hoe breder de fundering. Bij nieuwbouw of aanbouw aan uw huis wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van funderingsbekisting. Hierbij wordt de fundering ter plekke in een U-vormige bekisting met het staal gestort. Nadat de fundering voldoende is uitgehard wordt de bekisting weer verwijderd en kan er verder gebouwd worden.

Fundering op kleigrond heeft een andere constructie nodig dan fundering op zand. Bij moeras-, veenachtige- en kleigrond wordt paalfundering toegepast. De vaste grondslag ligt vele malen dieper dan bij zandgrond. De funderingspalen vormen de dragende factor in de gehele constructie. Vervolgens wordt hierover een stevige betonnen vloer geplaatst waarop verder gebouwd kan worden.

Bij moeras-, veenachtige- en kleigrond is er nog een tweede funderingsmogelijkheid. Dit is de algemene vloerplaat. Deze fundering fungeert als een soort vlot. Als er beweging plaatsvindt in de ondergrond dan beweegt het gebouw zich in zijn geheel mee. Deze methode wordt regelmatig toegepast bij bijvoorbeeld schuren.

Twijfelt u welke fundering u nodig heeft, wilt u een offerte aanvragen of heeft u andere vragen? Neemt u dan contact met ons op.

Prijsindicatie ontvangen?